Pieredze

1995 Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs
1988 Latvijas Valsts Universitāte, jurista kvalifikācija
2008 Rīgas Juridiskā augstskola, LL.M. Starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās
2017 Sertificēts Personas datu aizsardzības speciālists

Vairāk kā 25 gadu pieredze juridiskajā jomā

Juridiskajā jomā Ketija Tola guvusi plašu un daudzpusīgu pieredzi. Galvenās kompetences jomas ir banku darbība un finanses, kā arī komerctiesības un komercdarījumi.

Plaša pieredze finanšu tiesībās un finanšu darījumos

Banku darbības un finanšu pakalpojumu joma apgūta, ilggadēji vadot (1997-2008) AS „Swedbank” (iepriekš AS „Hansabanka”) Juridisko daļu un iesaistoties tādos projektos un jomās kā uzņēmumu iegādes, projektu, apgrozāmo līdzekļu finansēšana, sindicētie kredīti, garantijas, akreditīvi, PPP, hipotekārā kreditēšana, līzings un faktorings, patērētāju kreditēšana, dažādi banku pakalpojumi, maksājumi, finanšu instrumenti u.c.

Pieredze šķīrējtiesas priekšsēdētājas un šķīrējtiesneses amatā

Finanšu strīdi starp bankām un to klientiem tika izskatīti Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā, kur Ketija darbojās kā priekšsēdētāja un šķīrējtiesnese (2009-tagad).

Pieredze darbā ar likumprojektiem

Banku darbības tiesiskais regulējums, patērētāju kreditēšana, kā arī civiltiesību un komerctiesību tiesību aktu saskaņošanas un pieņemšanas procesi, sadarbība ar valsts institūcijām ir bijuši Ketijas uzmanības lokā, konsultējot un pārstāvot Latvijas Komercbanku asociāciju (2009-2017).

Plaša pieredze komerctiesībās un komercdarījumos

Juridiskie pakalpojumi visā darbības laikā sniegti gan saistībā ar komercsabiedrību pārvaldi, darba tiesībām, uzņēmumu/kapitāla daļu iegādi, preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, nekustamo īpašumu, būvniecību, iepirkumiem, intelektuālo īpašumu, administratīvo aktu apstrīdēšanu u.c.

Ketija ir strādājusi arī Rīgas pils. Kurzemes raj. Pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieces amatā (1993-1995), pārzinot īpašumu denacionalizācijas, pašvaldības darbības un dzīvojamā fonda pārvaldīšanas jautājumus, kā arī konsultējusi Latvijas Autortiesību aģentūru AKKA/LAA (1996) un bijusi lektore Latvijas Universitātē (1990-1992).

Kontakti

ZAB Zvērinātas advokātes Ketijas Tolas birojs
Anniņmuižas bulvāris 41-82, Rīga, Latvija
Tel.+37129223606
www.tola.lv

(+371) 29223606
Ketija Tola @ LinkedIn