Finanšu institūciju darbības regulējums

 • kredītiestādes, maksājumu iestādes, patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja darbības regulējums

Finanšu darījumi

 • noguldījumi
 • ieguldījumu pārvalde
 • darījumi ar finanšu instrumentiem
 • maksājumu pakalpojumi
 • uzņēmumu iegādes finansēšana
 • projektu finansēšana
 • nekustamā īpašuma pirkšanas finansēšana
 • tirdzniecības finansēšana
 • sindicētie kredīti
 • patērētāju kreditēšana
 • līgumu izstrāde un pārstāvība to slēgšanas procesā
 • aizdevumu, līzinga un faktoringa līgumi
 • ķīlu, galvojumu un finanšu nodrošinājuma līgumi
 • garantijas
 • riska kapitāla darījumi<
 • PPP

Parādu atgūšana

 • vienošanās par parāda atmaksas kārtību
 • cesijas līgumi
 • parādu restrukturizācijas juridiskie aspekti un dokumenti
 • pārstāvība tiesā un šķīrējtiesā
 • parāda piedziņa bezstrīdus, brīdinājuma, prasības kārtībā
 • kreditoru interešu aizsardzība un pārstāvība TAP vai MN procesos