Uzņēmums, saņemot pastāvīgu juridisko atbalstu birojā, iegūst tādas priekšrocības kā:

 • uzņēmuma biznesa darbības juridisko aspektu pārzināšana
 • tipveida līgumu un pakalpojumu noteikumu izstrāde
 • visu nepieciešamo saimnieciskās darbības līgumu un dokumentu sagatavošana
 • datu aizsardzības un autortiesību normu ievērošana
 • savlaicīgas un kvalitatīvas konsultācijas
 • risinājumi strīdus situācijās un parādu atgūšanā.

Korporatīvās tiesības

 • juridisko personu dibināšanas un reģistrācijas dokumenti
 • dokumenti ierakstu izmaiņu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā
 • valdes un padomes iecelšana un maiņa
 • sabiedrības pārvalde: statūtu, nolikumu un reglamentu sagatavošana
 • līgumi ar valdes un padomes locekļiem, pilnvarojumi
 • akcionāru/dalībnieku tiesības, līgumi un strīdi
 • akcionāru/dalībnieku pilnsapulču protokoli un lēmumu projekti
 • pamatkapitāla palielināšana/samazināšana
 • sabiedrības darbības juridiskās izpētes (legal due diligence) veikšana;
 • kapitāla daļu/akciju/uzņēmuma vai aktīvu pārdošanas līgumi;
 • komercsabiedrību reorganizācija un likvidācija
 • maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības jautājumi

Komerctiesības

 • tipveida līgumi ar klientiem
 • distances līgumi (pakalpojumi internetā)
 • uzņēmuma līgumi par darba paveikšanu, lietas izgatavošanu
 • preču un pakalpojumu piegādes līgumi
 • pārvadājumi, t.sk starptautiskie
 • distribūcijas līgumi
 • licences līgumi
 • patentu izmantošanas līgumi
 • starpniecības līgumi
 • pilnvarojuma līgumi
 • patērētāju tiesību aizsardzības jautājumi līgumos
 • personu datu aizsardzības jautājumi